Бетон для фундамента - марки, пропорции материалов, технология заливки.